• Képeslap küldése

Támogató:


Zselyken a pálinkát kisebb méretű eperfából készült hordóban tárolják. Véleményük szerint ez a legalkalmasabb edény, ettől lesz a pálinkának aranyos színe.

Minden ZSELYKE figyelmébe!

Tiszteletbeli zselyki polgár

Az öregek tanácsa a mai napon úgy határozott, miszerint minden, a keresztségben ZSELYKE nevet viselő leánygyermeket a falu tiszteletbeli polgárává fogad.

Ennek feltétele, hogy kiskorú gyermek esetén a szülők, nagykorúak pedig önállóan írjanak egy levelet az öregek tanácsának címezve, amelyben előterjesztik a cím elnyerésére irányuló kérésüket. A név viselését a keresztlevél másolatával kéretik igazolni. A ceremónia, melynek keretében a TISZTELETBELI ZSELYKI POLGÁR cím adományozása emléklap átadásával történik, minden év pünkösdjén a templomban ünnepeltetik, melyre a tárgyévben jelentkezett Zselykék írásos meghívást kapnak. Címünk: zselyk@zselyk.eu


A nagyapám mondta: "Ha az urak úgy gondolják, hogy okosak, hát a parasztok sem buták! "
- utalva arra, hogy a paraszt termékét eszi meg az "ur", aminek a legjavát és a legfrisebbjét mégis csak a paraszt eszi meg.