• Képeslap küldése

Támogató:


Szabó Samu tollából ered az írás, Gazdag szegények címmel, miszerint Zselyken 1858-ban új iskolaház építésére került sor. (Magyar olvasókönyv a népiskolák V. és VI. o. számára, 57. oldal, 38. olvasmány, Bp. 1882.)

Minden ZSELYKE figyelmébe!

Tiszteletbeli zselyki polgár

Az öregek tanácsa a mai napon úgy határozott, miszerint minden, a keresztségben ZSELYKE nevet viselő leánygyermeket a falu tiszteletbeli polgárává fogad.

Ennek feltétele, hogy kiskorú gyermek esetén a szülők, nagykorúak pedig önállóan írjanak egy levelet az öregek tanácsának címezve, amelyben előterjesztik a cím elnyerésére irányuló kérésüket. A név viselését a keresztlevél másolatával kéretik igazolni. A ceremónia, melynek keretében a TISZTELETBELI ZSELYKI POLGÁR cím adományozása emléklap átadásával történik, minden év pünkösdjén a templomban ünnepeltetik, melyre a tárgyévben jelentkezett Zselykék írásos meghívást kapnak. Címünk: zselyk@zselyk.eu