• Képeslap küldése

Támogató:


A falu szász eredetére utalnak a következő családnevek: Gásznár, Guthér, Fárr, Göntzer, Schuller. Később települtek be a magyar családok: Borsos, Kerekes, Magyrosi, Kupás, Hunyadi, Szabados, Bezsnei, Kiss

Minden ZSELYKE figyelmébe!

Tiszteletbeli zselyki polgár

Az öregek tanácsa a mai napon úgy határozott, miszerint minden, a keresztségben ZSELYKE nevet viselő leánygyermeket a falu tiszteletbeli polgárává fogad.

Ennek feltétele, hogy kiskorú gyermek esetén a szülők, nagykorúak pedig önállóan írjanak egy levelet az öregek tanácsának címezve, amelyben előterjesztik a cím elnyerésére irányuló kérésüket. A név viselését a keresztlevél másolatával kéretik igazolni. A ceremónia, melynek keretében a TISZTELETBELI ZSELYKI POLGÁR cím adományozása emléklap átadásával történik, minden év pünkösdjén a templomban ünnepeltetik, melyre a tárgyévben jelentkezett Zselykék írásos meghívást kapnak. Címünk: zselyk@zselyk.eu


A fiatalak mára elfelejtették a mondást: lányoké a várás, fiúké a járás.