• Képeslap küldése

Támogató:


2012-ben napvilágot látott Pintér András könyve, Zselyk táncos hagyománya címmel. A szerkesztésben ez esetben is Guther M. Ilona volt a mentor, mint Wass György: Zselyk című könyvénél.

Ő az első a Zselyk könyvben - Jozsi Zselyke Abigél

 2010. Pünkösd ünnepén a zselyki evangélikus gyülekezet ismét különleges esemény színhelye volt. Erdély evangélikus püspöke Dr. Adorjáni Dezső Zoltán látogatását tette a gyülekezetben, a Luther Márton Egyesület főtitkára és Fehér Attila erdélyi evangélikus főtanácsos társaságában. 
     A délelőtti harangszó több mint 150 embert hívott templomba, közöttük sok fiatal és hazatérő zselyki. Az istentiszteleten a vendég német főtitkár tartott igehirdetést, melyet maga a püspök úr tolmácsolt a hívek számára. A közvetett és vidámhangú prédikáció után a hirdetések alkalmával a 12 tagú ifjúsági csoport pünkösdi zsoltárokat énekelt. Ez alatt történt meg a  "csoda".
A honlapunkon közzétett hirdetés szerint a Pro Zselyk Egyesület javaslatára, Jozsi Zselyke Abigélt  Zselyk tiszteletbeli polgárává fogadták. A köszöntő beszédet Borsos Károly László elnök olvasta, és az ez alkalomra készült oklevelet Tóth Csaba Zoltán tiszteletes (az egyesület alelnöke) adta át. Az alig 1 hónapos leánygyermek kapott még egy ZSELYK feliratú tarisznyát, melyben zselyki képeslap és egy háromszínű gyertya volt, azzal a felhívással, hogy "felnőtt korára töltse tele Zselykhez kötődő emlékekkel és tapasztalatokkal!" Az 1. számú tiszteletbeli polgár nevét beírták a ZSELYK KÖNYV-be a szülők, nagyszülők és a zselyki dédszülők nevével együtt. Hozzátartozói pénzadománnyal támogatták az egyesület működését, melyet ezúttal is köszönünk.
 Az úrvacsorai bort a kedves Lajoskomárom testvértelepülés borából szolgáltatták, így kerekedve egésszé az ünnep. Azért mondom, hogy lett teljes az ünnep, mert a kicsinek adott ajándékok mindenkiben felidézték kedves kecskeméti barátaink emlékét (S.O.S. Gyermekfalu, dr. Magyar Gyöngyvér, Tóth Csaba  és a Győri Tamás családja és barátai), akik ötlettel és adományokkal alakították ki e lehetőséget.
 Istentisztelet végén a püspök úr és tanácsosa hangos szóval kérték felvételüket a ZSELYK KÖNYV tiszteletbeli polgárai lajstromába.
 Isten adjon jó egészséget, örömet és szeretetet mindazok szívébe és életébe, akik a történteket lehetővé tették
      Köszönjük!
 a krónikás
 
Zselyk, 2010. május hava, Pünkösd Ünnepe másodnapján

A fiatalak mára elfelejtették a mondást: lányoké a várás, fiúké a járás.