• Képeslap küldése

Támogató:


2011-ben a X. falunapon a zselyki "kultúr" színpadán a budapesti Forgatós Kamara Néptáncegyüttes Pintér András vezetésével visszamutatta a zselyki táncot, Emlékül Zselykről címmel. A fellépés olyan nagy sikert aratott, hogy a végén a zselyki férfiak is megforgatták a táncos lányokat.

Közhírré tétetik!

Zselyken a 2010-es esztendőben a falunap Kisasszony havának 28. napján tartatik.

A készülődés, szervezkedés nagy erőkkel folyik. Ez alkalomból a hordó csapra veretik, az üst fényesítetteik, a majorság megfogyatkozik.

A műsor hamarosan ehelyt közreadatik!

A vendégektől tisztelettel kéretik:
szabadságot elintézni, szívet-lelket, táncos lábakat készíteni és a hírt mindenfelé továbbadni!

Szállás a vándornak ezen a számon rendeltetik:+40/743 362 037.

Münk: ProZselyk.


A nagyapám mondta: "Ha az urak úgy gondolják, hogy okosak, hát a parasztok sem buták! "
- utalva arra, hogy a paraszt termékét eszi meg az "ur", aminek a legjavát és a legfrisebbjét mégis csak a paraszt eszi meg.