• Képeslap küldése

Támogató:


Az egyházközség régi parókiája 1793-ban épült és 100 évig állt a lelkipásztorok rendelkezésére.

Közhírré tétetik!

Zselyken a 2010-es esztendőben a falunap Kisasszony havának 28. napján tartatik.

A készülődés, szervezkedés nagy erőkkel folyik. Ez alkalomból a hordó csapra veretik, az üst fényesítetteik, a majorság megfogyatkozik.

A műsor hamarosan ehelyt közreadatik!

A vendégektől tisztelettel kéretik:
szabadságot elintézni, szívet-lelket, táncos lábakat készíteni és a hírt mindenfelé továbbadni!

Szállás a vándornak ezen a számon rendeltetik:+40/743 362 037.

Münk: ProZselyk.


Fiatalember csodálja, Misi bácsi milyen ügyesen kaszál. Dől a fű, gyűlnek a rendek. Egyszer felsóhajt: hát, ez az amit én sose tudnék megtanulni, nincs ritmus érzékem. Misi bácsi megnyugtatja: van a kaszának!