• Képeslap küldése

Támogató:


2010-ben 515 éve (1495), említi írásos emlék, hogy a faluban Ambrosius szerzetes szolgált. Innen bizton számítható Zselyken a keresztény egyház létezése. 

Közhírré tétetik!

Zselyken a 2010-es esztendőben a falunap Kisasszony havának 28. napján tartatik.

A készülődés, szervezkedés nagy erőkkel folyik. Ez alkalomból a hordó csapra veretik, az üst fényesítetteik, a majorság megfogyatkozik.

A műsor hamarosan ehelyt közreadatik!

A vendégektől tisztelettel kéretik:
szabadságot elintézni, szívet-lelket, táncos lábakat készíteni és a hírt mindenfelé továbbadni!

Szállás a vándornak ezen a számon rendeltetik:+40/743 362 037.

Münk: ProZselyk.


A fiatalak mára elfelejtették a mondást: lányoké a várás, fiúké a járás.