• Képeslap küldése

Támogató:


2009-ben ünnepli alakulásának 130. évfordulóját a zselyki fúvószenekar.

Fényképgyűjtő kezdeményezés

Az idő pénz. Környezetünk, múltunk megőrzése, átörökítése megfizethetetlen.
Akinek fontos e nemes cél, és szívesen szentelne erre idejéből, kapcsolódjon Guther Ilona felhívásához!

"Megkérem mindazokat, akik Zselyken fotózni szoktak, és szeretnének részt venni a már megkezdett munkában - szülőfalunk múltjának-jelenének feltérképezésében, rögzítésében, feldolgozásában, könyvvé gyúrásában -, hogy küldjenek nekem minél több fotót, az imguth@gmail.com e-mail címemre. Úgy küldjék, ahogyan a gép rögzítette - feldolgozatlanul -, ne alakítgassanak, szépítgessenek a fotókon!
Mindenkinek válaszolok, aki felveszi velem a kapcsolatot!
Megkérem azokat, akik olvassák ezt az üzenetet, hogy adják tovább a kérést. Ölelés mindenkinek :)

X. jubileumi zselyki falunap

Beszterce város weboldalának munkatársai is jelen voltak a X. falunapon. Köszönjük munkájukat, melynek eredményeként két írás is született, melyeket az alábbi helyeken olvashatnak.

Egy apró, de fontos kiegészítés: az interjú után látható kép nem a zselyki viseletet mutatja, amikor készült, még kalotaszegiben voltak a táncosok.
Hamarosan a FÉNYKÉPALBUM-ba több kép is kerül a falunapról.


Beszámoló olvasható a X. falunapról az alábbi helyeken:

http://beszterce.eu/ujra-hallat-magarol-goder-x-jubileumi-zselyki-falunap

Interjú a zselyki táncot felkutató, megtanuló és megtanító együttes vezetővel:

http://beszterce.eu/emlekul-zselykrol-interju-pinter-andras-magyarorszagi-tanarral-neptancoktatoval

FALUNAPI CSALAGATÓ

Sej a zselyki hegytetőn,
Integet a szeretőm.
Ne csalagass engemet
Mert a szívem mást szeret.


A zselykiek biza csalagatják a kíváncsiakat a 10. falunapi ünnepre!
Ennek ideje 2011. augusztus 27. szombat.


Morzsák a nap eseményeiből:

Délután bemutatásra kerül Pintér András: Zselyk táncos hagyománya című könyve, majd összefoglalót hallunk az elmúlt 9 falunap történéseiből.
Az ünnepi műsorban sor kerül egy ősbemutatóra! Ennek keretében lehetősége lesz a nagyérdemű közönségnek a Forgatós Kamara Együttes ajándékaként az eredeti zselyki néptáncot színpadon viszontlátni, Pintér András vezetésével.
Valamint láthatjuk az "Árvalányhaj" - Bálványosváralja néptáncegyüttesét és
fellép a CODEX régizene együttes Hargita megyéből
A nap végén hagyományosan "Áll a bál" – kis meglepetéssel - a bál során alkalmunk lesz kipróbálni a zselyki tánclépéseket, figurákat táncházi tanítás keretében.

Aki kíváncsi a részletekre, figyelje híreinket!

Minden érdeklődőt nagy szeretettel várunk!

Letölthető plakát

Kikacsintott a múlt a Göderből - új mesét ír az idő Zselyken

Egyszer volt, hol nem volt, mindenféle határokon hol innen, hol túl, ahol a lapaskalács sül, élt, éldegélt egy szakajtónyi idős ember a maga csendes békességében. Nap kelt, nap nyugodott s azok csak tették a dolgukat.
Aztán történt valami, nem es olyan régen.

Egy lelkes, magát értő legény, - jobban mondva ember vót már, mert asszonyt talált magának, meg egy puja es van - fejébe vette, hogy mindent tudni akar a zselyki táncról...

Minden ZSELYKE figyelmébe!

Tiszteletbeli zselyki polgár

Az öregek tanácsa a mai napon úgy határozott, miszerint minden, a keresztségben ZSELYKE nevet viselő leánygyermeket a falu tiszteletbeli polgárává fogad.

Búcsúzunk Misi bácsi!

Hálát és köszönetet mondunk mindenért, ami Misi bácsi életén keresztül áldás és öröm volt a mi életünkben.
Kérjük a Megváltót, kegyelmével és irgalmas szeretetével,
mely minden bűnnél hatalmasabb, takarja el mindazt, ami bűn volt az ő életében, és adja meg neki az örök élet ajándékát.

Gondolatok emléktábla avatásra

Tisztelt egybegyűltek!

Frissült a FÉNYKÉPALBUM!

Felkerültek a 2010. évi Zselyki Napon készült képek.

Közhírré tétetik!

Zselyken a 2010-es esztendőben a falunap Kisasszony havának 28. napján tartatik.

Ő az első a Zselyk könyvben - Jozsi Zselyke Abigél

 2010. Pünkösd ünnepén a zselyki evangélikus gyülekezet ismét különleges esemény színhelye volt. Erdély evangélikus püspöke Dr. Adorjáni Dezső Zoltán látogatását tette a gyülekezetben, a Luther Márton Egyesület főtitkára és Fehér Attila erdélyi evangélikus főtanácsos társaságában. 
     A délelőtti harangszó több mint 150 embert hívott templomba, közöttük sok fiatal és hazatérő zselyki. Az istentiszteleten a vendég német főtitkár tartott igehirdetést, melyet maga a püspök úr tolmácsolt a hívek számára. A közvetett és vidámhangú prédikáció után a hirdetések alkalmával a 12 tagú ifjúsági csoport pünkösdi zsoltárokat énekelt. Ez alatt történt meg a  "csoda".

A fiatalak mára elfelejtették a mondást: lányoké a várás, fiúké a járás.